TFC 2000 ™ - TCO-покритие за соларната индустрия

TFC 2000 ™ - TCO-покритие за соларната индустрия (в сътрудничество с Glaston)

Beneq nAERO® тънко TCO-покритие е предназначен за непрекъснато производство на TCO-стъклено покритие за соларната индустрия. Тя представлява уникална и безпроблемна комбинация.

Най-висок капацитет с най-малък отпечатък - истинска всичко-в-едно линия за регулиране на TCO-покритие.

  • Висока ефективност при отлагане - nAERO има по-висока скорост на покриване от всяка конкурентна технология.
  • Суровините (прекурсор) получава 20% или повече.
  • Лесен достъп на TCO - готово решение за бързо и лесно стартиране на соларно стъкло.
  • Високо качество

Висока ефективност:

  • Пиролизно твърдо покритие с висока устойчивост срещу износване.
  • Лесно регулиране на нивото на мъгла - позволява TCO покрития за различни видове тънък слой слънчеви клетки (а-Si, цС-Si, Cd-Te)
  • Световни водещи технологии за топлинна обработка - осигурява безопасна и ефективна кандидатира за всеки един стъкло.
  • Цялостно ноу-хау

още..