Продукти

 • Zetium

  Рентгенов флуоресцентен спектрометър ( XRF ) прави елементен анализ на широк спектър от материали , включително твърди вещества , течности и прахове в насипно състояние . Създаден, за да посрещне най-взискателния процес на контрол и R&D заявления , Zetium спектрометъра е ...

 • MiniMill 2

  С компактния MiniMill 2, пробите може да се смилат на ниска цена с висока степен на възпроизводимост...

 • Epsilon 3X

  Epsilon 3X е настолен енергийно реазсейващ рентгенов флуоресцентен (EDXRF) спектрометър , който се използва за анализ на елементите в области от..

 • CubiX³ Pharma

  CubiX³ Pharma е специално разработен и пригоден за извличането и получаването на най-висококачествени фармацевтични проби , с най-ниските лимити за откриване..

 • Eagon 2

  The Eagon 2 е напълно автоматизиран . Той има две независими позиции за работа, които могат да работят както синхронно, така и асинхронно с цел увеличаване производителността..

 • CubiX³ Iron

  Рентгеновия дифракторметър CubiX³ Iron (XRD) е основният инструмент за бързо и прякo количествено определяне на железни руди, суровини в агломерат..

 • CubiX³ Potflux

  Алуминиевата индустрия е известен със своите взискателни производствени процеси . CubiX³ Potflux PANalytical е бил най-предпочитаният избор за тази индустрия в продължение на много години, поради високата си скорост на работоспособност , здравина , качество и..

 • Epsilon 3XLE

  Epsilon 3XLE е настолен енергийно разпръксващ рентгенов флуоресцентен (EDXRF) спектрометър , който се използва за анализ на елементите от въглерод (С) до америций (АМ) в области от R&D, с цел контрол..

 • Epsilon 3X automation

  Автоматизацията на рентгенова флуоресцентни (XRF) инструменти се е ограничавала до високо мощни дисперсни (WD) XRF системи . Въпреки това, все повече и повече настолните енергийно разпръскващи (ED) XRF спектрометри се продават в индустрията с цел..

 • Epsilon 1 Range

  Epsilon 1 е напълно интегриран енергиен XRF анализатор, състоящ се от спектрометър, с вграден компютър, сензорен екран и софтуер за анализ. Поддържащ най-новите техники за възбуждане и откриване на елементи. Epsilon 1 е топ изпълнител в ниския клас настолни инструменти..

 • Axios FAST

  Имате ли нужда от мнигновен анализ неразрушаващ химичния състав, по време на критичния процес за контрол на процеса или извличането на проби с високо пропускателна способност? С до 28 елемента измерват едновременно в границите на..

 • 2830 ZT

  2830 ZT разсейващ рентгенов флуоресцентен (WDXRF) анализатор на дължина на вълната, предлага невероятната възможност за измерване на плътността и състава..

 • LeNeo Fusion

  LeNeo Fusion е автоматичен и има една позиция за разтопяване. Готов е за мигновено използване, тъй като той е малък, компактен и лесен за инсталиране..

 • M4 Fusion

  Инструментът за термоядрен синтез M4 Fusion е напълно автоматичен и има възможност за обработване на три проби едновременно. Този инструмент подготвя до 12 стъклени дискове или до 24 боратни разтвори на час..

 • TheOx Advanced Fusion

  TheOx® Advanced Fusion е с висока производителност . Той има шест позиции на топене, с опция да подготвя от 24 до 30 сливания/ съединения на час..

 • RFusion Modular

  RFusion е автоматизирана модулна система , която дозира , миксира и разтопява проби, за да ги подготви за XRF анализ. Той е разделен на две части..

 • Manual Laboratory Press

  Ръчно задвижваната маслено-хидравлична лабораторна преса прави належащите палети от различни материали ефикасни и възпроизводими..

 • Super Sharp Tube (тръба)

  Super Sharp тръбата (SST) е металокерамична тръба с висока мощност , проектирана и оптимизирана според най-високия клас XRF спектрометри от серията на..

 • SST-mAX Tube (тръба)

  SST-MAX рентгеновите тръби са стандартни за всички AxiosmAX и Аxios FAST вълново разпрърсквателни XRF спектрометри , както и за 2830 ZT Wafer Analyzer..

 • SST-mAX50 Tube (тръба)

  SST-mAX50 рентгеновите тръби са стандартни за AxiosmAX - напреднали и по избор за всички AxiosmAX, Аксиос и 2830 ZT Wafer Analyzer..