Продукти

 • Zetium

  Рентгенов флуоресцентен спектрометър ( XRF ) прави елементен анализ на широк спектър от материали , включително твърди вещества , течности и прахове в насипно състояние . Създаден, за да посрещне най-взискателния процес на контрол и R&D заявления , Zetium спектрометъра е ...

 • Axios FAST

  Имате ли нужда от мнигновен анализ неразрушаващ химичния състав, по време на критичния процес за контрол на процеса или извличането на проби с високо пропускателна способност? С до 28 елемента измерват едновременно в границите на..

 • Epsilon 1 Range

  Epsilon 1 е напълно интегриран енергиен XRF анализатор, състоящ се от спектрометър, с вграден компютър, сензорен екран и софтуер за анализ. Поддържащ най-новите техники за възбуждане и откриване на елементи. Epsilon 1 е топ изпълнител в ниския клас настолни инструменти..

 • Epsilon 3X

  Epsilon 3X е настолен енергийно реазсейващ рентгенов флуоресцентен (EDXRF) спектрометър , който се използва за анализ на елементите в области от..

 • Epsilon 3XLE

  Epsilon 3XLE е настолен енергийно разпръксващ рентгенов флуоресцентен (EDXRF) спектрометър , който се използва за анализ на елементите от въглерод (С) до америций (АМ) в области от R&D, с цел контрол..

 • Epsilon 3X automation

  Автоматизацията на рентгенова флуоресцентни (XRF) инструменти се е ограничавала до високо мощни дисперсни (WD) XRF системи . Въпреки това, все повече и повече настолните енергийно разпръскващи (ED) XRF спектрометри се продават в индустрията с цел..

 • 2830 ZT

  2830 ZT разсейващ рентгенов флуоресцентен (WDXRF) анализатор на дължина на вълната, предлага невероятната възможност за измерване на плътността и състава..

 • CubiX³ Iron

  Рентгеновия дифракторметър CubiX³ Iron (XRD) е основният инструмент за бързо и прякo количествено определяне на железни руди, суровини в агломерат..

 • CubiX³ Potflux

  Алуминиевата индустрия е известен със своите взискателни производствени процеси . CubiX³ Potflux PANalytical е бил най-предпочитаният избор за тази индустрия в продължение на много години, поради високата си скорост на работоспособност , здравина , качество и..

 • CubiX³ Pharma

  CubiX³ Pharma е специално разработен и пригоден за извличането и получаването на най-висококачествени фармацевтични проби , с най-ниските лимити за откриване..

 
1|2|3