За нас

1. НАШАТА МИСИЯ

 • Да сме в помощ на Химици, Биолози, Физици и Медици.
 • Да повишаме точността на изледванията.
 • Да намаляваме разходите на фирми и лаборатории, свързани с материали, консумативи и човешки труд.

Ние доставяме оборудване в подходящи конфигурации съгласно изискванията и нуждите на клиентите, осигуряваме навременната му техническа профилактика и ремонт, както и обучение и приложни консултации за персонала. Ние сме  коректни партньори в дългосрочен план на нашите клиенти в областта на индустриалното и аналитичното оборудване. 

 


ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО


ЛАБЕКСПЕРТ ООД  е оторизиран представител за директни продажби и сервиз на територията на  България в областта на промишлено и лабораторно оборудване, както следва:

 PANalytical B.V. (Холандия)

 • рентгенови спектрометри;
 • рентгенови дифрактометри.


CDL Tecora (Франция)

 • пробовземаща апаратура (прах и газове) за имисии;
 • пробовземаща апаратура (прах и газове) за емисии;
 • системи за непрекъснато пробонабиране на диоксини, фурани, тежки метали.

Environnement SA (Франция)

 • газ анализатори за тоскични газове;
 • газ анализатори за кислород;
 • газ анализатори за предотвратяване на газови експлозии;
 • газ анализатори за околната среда.

 

Land Combustion (Великобритания)

 • портативни газ анализатори (до 9 газа за емисии);
 • безконтакни уреди за измерване на температура (инфрачервени термометри);
 • анализатори на кислород;
 • анализатори на въглероден оксид в емисии;
 • системи за детектиране на пожар в мелници;
 • измерватели на точката на оросяване за киселини пари.

 
BENEQ (Финландия) 

 • развитие и внедряване на системи за покритие на метал, стъкло и керамика на базата на нанотехнологии.

 

Riken Keiki (Япония) 

 • персонални газ анализатори;
 • газ анализатори за тоскични газове;
 • газ анализатори за кислород;
 • газ анализатори за предотвратяване на газови експлозии;
 • газ анализатори за околната среда.

 

Aurora Instruments (Канада)

 • спектрометри за атомна абсорбция;
 • спектрофотометри;
 • дистилатори за вода.

 

Breitlannder (Германия) 

 • стандарти за OES, XRF, ICP и AAS спектрометри.

Additel (USA) 

 • цифрови измерватели на налягане;
 • калибратори за налягане, температура, напрежение и ток;
 • хидравлични помпи за понадаване на течности и гозове с регулируема налягане за изпитване и калибриране на цифрови и аналоги измерватели на налягане.

 

Thies Clima (Германия

 • контролери и сензори за температура и влажност;
 • слънчева радиация;
 • метеорологични станций.

 

 • 3. СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ

  ЛАБЕКСПЕРТ ООД е сервизен център на гореспоменатите фирми за инсталация, гаранционен и следгаранционен сервиз на доставеното оборудване. 
  Нашите сервизни инженери са на разположение 7 дни в седмицата, осигурявайки преглед на място в срок от 24 часа от получаване на съобщение от страна на клиента.

  След прегледа се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, който съдържа информация за вида на повредата, необходимите действия за отстраняване на повредата и срока необходим за отстраняването ѝ.

  ЛАБЕКСПЕРТ ООД отстранява настъпила повреда в срок не по-дълъг от 72 часа. След всеки ремонт/профилактика задължително се проверяват параметрите на апаратурата. Резултатите се отразяват в сервизен протокол с пълно описание на всички конкретни дейности и запис на техническите параметри на апаратурата

  В случай на невъзможност да се спазят посочените срокове за отстраняване на повредата, в рамките на 3 работни дни клиентът се информира по официален път.

   

  За следгаранционното обслужване има следните варианти:

  • сервизен договор за профилактика;
  • сервизен договор за ремонт;
  • сервизен договор за профилактика и ремонт;
  • сервиз без договор;   


4. НАШАТА ПАЗАРНА НИША

 • хранителна промишленост;
 • химическа промишленост;
 • фармацевтична  промишленост;
 • изследователски институти;
 • околна среда;
 • металургична промишленост;
 • керамична промишленост;
 • циментова промишленост;
 • минна и обогатителна промишленост;
 • клинични лаборатории;
 • неорганични материали;
 • петролни продукти;
 • полимери;
 • текстил;
 • козметика;
 • съдебна медицина;
 • транспорт;
 • спорт;
 • бедствие и аварии;

 

4. НАШИТЕ ОСНОВНИ КЛИЕНТИ

Министерство на околната среда и водите

                  Министерство на здравеопазването

Министерство на земеделието

Българската Академия на науките

  Тракийски Университет

  Пловдивски Университет

  ХТУ

ТИТАН - Златна Панега АД

   Девня Цимент АД, гр. Девня

Екорек България

  Holcim Serbia

   Вулкан АД, Димитровград ООД

  Есаб Електроди АД

  SGS България

   Инкотекс/ Семитех ООД

  Геотрейдинг ООД

   Девин АД

Челопеч Майнинг АД, с.Челопеч

  Хим - Комерс 2007 ООД

  Асарел Медет АД, гр. Панагюрище  

  Комихрис ООД

   Елаците Мед АД, с. Мирково

  Медимаг - МС ООД

  Кумерио Мед АД, гр. Пирдоп
  Лаборекс ЕАД    Държавен резерв, гр. Сливен
  Лабконсулт ЕООД   Солвей-Соди АД, гр. Девня
  Екотех Инженеринг   Мини “Марица Изток” АД, гр. Раднево
  Комбинат за цветни метали АД, гр. Пловдив   Електроди АД, Ихтиман
  Идеал Стандарт България
  Агенция Митници

   Соларпро

  Енергетика - ЛД ООД
   Енергомонтаж Инженеринг АД Лабсистемс
   Стомана Индъстри АД   Daedalus Group BG