AC32M-CNH3 - конвертор на азотни окиси (NO, NOX, NO2) и/или на амоняк (NH3)

AC32M-CNH3 Хемилуминисцентен конвертор на азотни окиси (NO, NOX, NO2) и/или анализатор на амоняк (NH3) 

Режими на работа:

 • Непрекъснат NH3
 • Непрекъснат NO/NO2/NH3
 • Непрекъснат NO/NO2
 • Непрекъснат NO

Приложения:

 • Ниско ниво на амоняк (NH3), мониторинг на атмосферния въздух
 • Непрекъснат мониторинг (пречиствателни станции за отпадъчни, химическата промишленост)
 • Мониторинг на работното място

Характеристики:

 • Графичен дисплей с течни кристали (LCD )
 • Интерактивно меню рабощо чрез софтуер с подобрена скорост на работа
 • Дисплей  показващ в реално време диаграма на синоптичния поток
 • Потребителски интерфейс за програмиране на обхвати и средни времена на работа
 • Компенсиране на температурата и налягането
 • Автоматично време на отговор
 • Калибрираща графика в реално време
 • Вградена опция за съхранение на данни на средните месечни  стойности (до 6 месеца възможност за удължаване на паметта)
 • Вграден двоен сериен интерфейс (RS232 /RS422) за дистанционно управление и поддръжка

 Спецификации:

 • Обхват: 0-0,10 /0,25 /0,50 /1 ррм 
 • Долна граница: 0.001 ррм 
 • Момент на въртене: <1% / седмица ( с нулев цикъл на ) 
 • Време за отговор: 180 секунди
 • Оборот: <1% / седмица
 • Линейност: +/- 1 % от пълната скала

Стандарти:

За NO/NO2/NOX, е в съответствие с ISO 7996 и EN 14211:2005 стандартите

 • САЩ: US EPA , автоматична референтен метод RFNA - 0202-146
 • Франция: INERIS , DRC- 01-23445 - AIRE N ° 245E - DGu / DR
 • Германия: TÜV -Report : 936/21205818 / C . 20.04.2007 , № 75 , S.4139-4140

още..