AF22M-TRS Анализатор на редуцирани смеси - TRS и SO2

AF22M-TRS Анализатор на редуцирани смеси - TRS  и SO2 

Режими:

 • Непрекъснат - TRS
 • Непрекъсната - SO2
 • Цикличен - SO2/TRS

Приложение:

 • Мониторинг на атмосферния въздух при всички серни съединения: H2S , CH3SH , COS , CS2 , (CH3) 2S , (CH3) 2S2 ...
 • Непрекъснато наблюдение на миризми (пречиствателни станции, химическата промишленост)
 • На закрито/ наблюдение на работното място

Характеристики:

 • Графичен дисплей с течни кристали (LCD )
 • Интерактивно меню рабощо чрез софтуер с подобрена скорост на работа
 • Дисплей  показващ в реално време диаграма на синоптичния поток
 • Потребителски интерфейс за програмиране на обхвати и средни времена на работа
 • Компенсиране на температурата и налягането
 • Автоматично време на отговор
 • Калибрираща графика в реално време
 • Вградена опция за съхранение на данни на средните месечни  стойности (до 6 месеца възможност за удължаване на паметта)
 • Вграден двоен сериен интерфейс (RS232 /RS422) за дистанционно управление и поддръжка

Спецификации:

 • Обхвати: 0 - 0.10/ 0.25/ 0.50/ 1 PPM TRS
 • Продължителност на цикъла при режим TRS/SO2 : 2x225 секунди
 • Време за реакция :

               - TRS режим: 120 секунди

               - SO2/TRS режим: макс. 450 секунди 

 • Нулата: <1%/ седмица (с нулев цикъл)
 • Обороти: <1%/ седмица
 • Линейност: +/- 1 % от пълната скала
 • Капацитет: 500 ррм/ ч
 • ТRS / SO2 преобразувател: Quartz, 870 ° C

още..