MMS - Микро станция за мониторинг

MMS - Микро станция за мониторинг

Микро мониторингова станция AQMS Micro , в съответствие с ISO EN, MCERTS сертифицирани.

 • Непрекъснато измерване на качеството на въздуха на CO, CO2, O3, NO, NOx и NO2 (SO2 по избор).
 • USB и Ethernet TCP - IP за дистанционно наблюдение, възстановяване на данни и поддръжка .
 • Може да се допълни с PM162M пробовземане на фин прах, с MP101M или CPA за допълнително време PM1, PM10, PM2.5 частици.
 • Перфектно адаптирана за крайпътен мониторинг на замърсяването на въздуха

Приложения:

 • Мониторинг в тунели
 • Крайпътен мониторинг на качеството на въздуха, контрол на замърсяването от трафика
 • Мобилен мониторинг на качеството на въздуха
 • Мониторинг на замърсяване на въздуха в околната среда
 • Мониторинг на качеството на въздуха на закрито (оценка на риска на работни места)

Характеристики:

 • Вграден графичен LCD дисплей
 • Дисплей  показващ в реално време диаграма на синоптичния поток
 • Автоматична проверка на газови бутилки (версия на закрито, в кабинети)
 • Двоен сериен интерфейс (RS232/422) за дистанционно управление
 • Последователен PM семплер (по избор)

Спецификации:

 • NO / NO2 / NOx: 

Обхвати: програмируеми от 0.1 до 20 ppm

Долна граница: < 0.4 ppb  

Нулета: < 0.5 ppb / 24 часа 

NH3 смущения: <1% 

 • O3: 

Диапазони: програмируеми от 0.1 до 10 ppm

Долна граница: 0.4 ppb  

Нулета: < 0.5 ppb / 24 часа 

 • CO / CO2: 

Обхвати: програмируеми от 0.1 до 200 ppm (0-3000 милионни части за CO2)

Нулета: <0,05 ppm/ 24 часа 

Долна граница: 40 ppb (CO)

 • SO2: 

Диапазони: програмируеми от 0.1 до 10 ppm 

Нулата: < 0.5 ppb / 24 часа 

Долна  граница: 0.4 ppb 

Сертификации:

MCERTS сертифицирана система - SIRA MC 090161/02

Съответствие с : 

EN Одобрен

ISO 7996 & EN 14211 : 2005 (NOx) 

ISO 4224 & EN 14626 : 2005 (CO) 

ISO 13964 и EN 14625 : 2005 (O3) 

EN 12341 ( PM10 ) и EN 14907  (PM 2.5) 

ISO 10498 и EN 14212 : 2005 (SO2)

oще..