FI-815 - Компактен газ монитор на разтвори

FI-815 - Компактен газ монитор на разтвори

  • Не се изисква подгряване
  • Бърз отговор
  • Дългосрочна стабилност
  • Без отравяне на сензор с корозивни газове и силиконови изпарения
Категория Фиксиран газ детектор
Тип Самостоятелен детектор
Газове Запалими газове
Принцип на засичане Оптично интерферометричен
Прововземане Пробоизвличане
Източник на енергия AC100V ±10% 50/60Hz
Размери и тегло 370(W) x 150(H) x 266(D) mm, 6kg
Температура на работа 5 to 40 ℃, Below 95%RH 

още..