SD-1 OX - Смарт предавател / Газ детектор

SD-1 OX - Смарт предавател / Газ детектор

  • ATEX / сертификат IECEx
  • Невъзпламенима кутия за ацетилен и водорода
  • Self диагноза от микропроцесор
Категория Фиксиран газ детектор
Тип Самостоятелен газ анализатор
Газове Кислород
Пробовземане Дифузия
Обезопасяване Огнеопорен
Одобрение ATEX, IECEx, CE, TIIS

още..