SD-1RI (тип HS) - Смарт предавател / Газ детектор

SD-1RI (тип HS) - Смарт предавател / Газ детектор

  • SIL 2 IEC 61508: 2010 Части 1-7
  • 4-20mA DC изход с HART
  • сертификат TEX / IECEx
  • Невъзпламенима кутия за ацетилен и водорода
  • Self диагноза от микропроцесор
Kaтегория Фиксиран газ детектор
Тип Самостоятелен детектор
Принцип на засичане IR
Пробовземане Дифузия
Обезопасеност Огнеопорен
Одобрение ATEX, IECEx, CE, TIIS

още..