Камера за биологична изолация

Лабексперт ООД ви предлага Камера за биологична изолация против COVID-19.

Ако имате въпроси се обадете на нас или пратете запитване.

sales@labexpert.bg