Детектор за пожар

Детектор за пожар

Транспортирането на въглища по железопътен път носи със себе си потенциалния риск от пожар. Въглищата се съхраняват и се преместват в железопътни вагони, при този процес може да се осигури необходимата за въглищата среда да тлеят, което от своя страна може да предизвика пожар.

Характеристика:

  • Висока скорост на топлинния скенер
  • Лесно достъпен процесор 

Ползи:

  • Предотвратяване на горещи обгръщанищ да навлизат в конвейерите или хранилищата
  • Автоматизиран процес - спестява разходи за човешки труд
  • Подобрена безопасност на съоръжението
  • Безопасно съхранение на материали

още..