Lancom 4 - Портативен анализазтор на горивни емисии

Lancom 4 - Портативен анализазтор на горивни емисии

Lancom 4 преносим газов анализатор и стандартна сонда за пробовземане. Lancom 4 е компактен, преносим анализатор за изследване на изгорели газове и емисиите или тестване на бойлер системи или процеси на замърсяване.

Основавайки се на успеха на Lancom 3, Lancom 4 представлява следващото поколение на преносима технология в газ-анализатори. Той има способността да наблюдава до 9 различни газове и общо 17 параметри за измерване едновременно.

Lancom 4 предлага най-добрата точност на разположение от преносим газов анализатор, постигната чрез използване на усъвършенствана система за инсталиране на проби.

Характеристики:

 • Визуализира данните с нов широкоекранен дисплей
 • Меню на английски, френски, немски, италиански, испански и китайски (други езици на разположение при поискване).
 • Опростен интерфейс за PC и трансфер на данни - поддържа USB памет 
 • Lancom 4 има двойно акумулаторни батерии за до 8 часа непрекъсната работа.
 • Висока производителност при регулиране на пробата за висока точност и повторяемост. В една преносима кутия.

Измерва:

 • Въглероден окис (CO нисък обхват)
 • Въглероден окис (CO висок обхват)
 • Въглероден окис (Hydrogen компенсирани)
 • Кислород (О2)
 • Въглероден диоксид (CO2)
 • Азотен оксид (NO)
 • Азотен двуокис (NO2)
 • Серен диоксид (SO2)
 • Сероводород (H2S)
 • Въглеводороди (CxHy)
 • Азотни окиси (NOx) - изчислява където NO2 сензор не е прикачен

още..