Серия 9000 - CO Монитор

Серия 9000 - CO Монитор

Модел 9100 инфрачервен монитор с ин-ситу осигурява висока точност и надеждност, съчетана с лесен монтаж и настройване. Подходящ за широк спектър от приложения за мониторинг на ефективността на промишлени горива. Този монитор има за цел да предостави на оператора измерване с бърз и точен отговор, като от съществено значение е ефективното управление на горенето на всеки котел.

Характеристики:

  • Директно непрекъснато измерване на въглероден оксид
  • Точно измеерване
  • Подобрено управление на горенето и ефективно спестяване
  • Ниски разходи за експлоатациоя и поддръжка
  • Висока надеждност - здрава конструкция
  • Лесна инсталация - разширени функции за подравняване
  • 4-то поколение продукт

още..