Tермограф

Tермограф

За измерване и записване на температурата на околната среда.
Регистрацията се извършва чрез запис на диаграми, които се записват с часовник(DIN 8300 и DIN 58658) или кварцов часовник с работа 1/7/31 дни.

Време за запис
2.0600.10.xxx
 1 day / 7 days 11,45 mm/h, 40 mm/day
2.0604.10.xxx
 14 Tage / 31 days 20 mm/day , 9 mm/day
2.0605.10.xxx
 1 / 7 / 31 days as aforesaid
.0xx
 lockable No
.9xx
Yes

Обхват
.x00
 -35 ... + 45°C
1°C
.x05
 -20 ... +60°C
1°C
.x11
 -10 ... +50°C
1°C
.x14
 0 ... +40°C
0,5°C
.x17
 0... +80°C
1°C
  Точнсот ± 1 % of m.r.
Обхват на измерване 82 mm
Размери 280 x 138 x214 mm
Тегло 2,2 kg

oще..