CubiX³ Cement

CubiX³ Cement

Навсякъде по света , рентгеновият дифрактометър на PANalytical CubiX³ Cement (XRD) е предпочитан избор за бързи , точни анализи на шлакер и фазата цименто-концетриране . Разработването на нови , ниски на CO2 емисиите цименти е довело до увеличаване от необходимостта за по-надежден, независим от оператори минерален анализ.

Този рентгенов дифрактометър е идеалният инструмент за директното количествено определяне на минералния състав на суровини, шлакери и циментови продукти . CubiX³ Cement разполага с детектор предназначен за бързото събиране на данни; измерването на пробата отнема по-малко от пет минути . Специално конфигуриран за производство с високо пропускателна способност и контрол на процесите в циментовата промишленост , дифрактометъра може да бъде настроен за автоматизацираното събиране на различни видове пробата (напр. от 40 мм или 51 мм),което да се подава от робот или транспортна лента.

още..