CubiX³ Minerals

CubiX³ Minerals

Рентгеновият дифрактометър CubiX³ Minerals (XRD) - е основният инструмент за бързо количествено определяне на минерали в скали, руди и технологични продукти, свързани с минното дело . Предоставяне на бърза възвръщаемост на инвестициите , високоскоростният XRD може да се използва , за по-изгодното откриване и развиване на минерални залежи по- изгодно .

Анализа на минералите, които присъстват в рудата, оптимизира процеса на минното производство и операции като флотация и разделяне , и т.н.

CubiX³ Minerals е идеалната инвестиция за изследването и контрола на минерално сортиране, преработка и качество. С премахването на необходимостта от интензивен мокро-химичен анализ, се предоставя по-добра степен на разделяне и намаляване на разходите за обогатяване и преработка на руда, бърза възвръщаемост на първоначалните инвестиции.

още..