Empyrean

Новия Empyean от PANalytical е новаторски, с прилагане на най-модерните технологии във всеки един аспект. С прилагането на върховите технологий се реализира идеята за перфектна XRD платформа  в практиката:

Апаратурата има възможност да анализира широк спектър от проби: прахови, тънки филми, наноматериали, твърди предмети.
Апаратурата анализира с изключително високо качество данните за всяка проба.
В уреда е използван гониометър с висока резолюция и точност, 2-ро поколение префиксни модули за оптиката.
В апарата може да бъде използван 3D детектор, с който могат да бъдат реализирани 0D, 1D, 2D и дори 3D приложения.

още..