Hydra Dual Channel

Hydra Dual Channel

Hydra позволява пробовземане през единичен клапан. В това приложение пробата може да бъде събрана в 2 отделни филтъра, което я прави по-достъпна за различни видове анализ. Hydra е подходяща и практична при метрологични изследвания в областта на PMX. Инструментът се предлага с различни конфигурации , в зависимост от нуждите за пробовземане.

Основни характеристики:

- Подходящ за PM10, PM2.5, PM1 пробовземане през два независими канала

- Пробовземане се извършва върху филтър с диаметър 47mm 

- Контрол на температурата на въздушния поток, с цел минимизиране на летливи материални загуби

Онлайн мониторинг на всички параметри, свързани с процеса на пробовземане 

- Локално управление с RS232 интерфейс

- Цялостно дистанционно управление чрез GSM модем

още..