X'Pert3 Powder

X'Pert3 Powder

Следващото поколение рентабилна , многофункционална рентгенова дифракционна платформа.

X'Pert3 Powder се новият рентгенов дифрактометър на PANalytical, базиран на напълно обновената X'Pert платформа. С нова вградена система за контрол, отговаряща на най-новите и строгите стандарти за рентгенова безопасност, екологично ориентиран и надежден, X'Pert3 Powder е готов за бъдещето. Системата предлага високо пропускателна способност, високо качество на работа при фазата на идентификация и окачествяване, както и допълнителен стрес анализ, разширен обхват и честота на дифракция , рентгенова рефлектометрия , малък ъгъл на разсейване на рентгенови лъчи , опция за едновременен дистрибуционен анализ без обкръжаваща дифракция.

oще..