CubiX³ Iron

CubiX³ Iron

Рентгеновия дифракторметър CubiX³ Iron (XRD) е основният инструмент за бързо и прякo количествено определяне на железни руди, суровини в агломерат , редуцирано желязо (DRI), гъба-желязо и на стомана и шлака . XRD анализа премахва необходимостта от бавни, трудоемки и в зависимост от оператора мокро-химични техники .

CubiX³ Iron е идеален за проучване и контрол на качеството. Една система за високоскоростни XRD , като CubiX³ Iron , позволява използването на нестандартни методи като Rietveld (количествено определяне на митерали) .Cluster анализ на данните от XRD позволява и улеснява многоизмереното картиграфиране на рудни находища и сондажни ядра . Получените карти могат да бъдат използвани за идентифициране на региони с благоприятен минерален парагенезис, с цел по-доброто определяне на класа блокове.

още..