CubiX³ Pharma

CubiX³ Pharma

CubiX³ Pharma е специално разработен и пригоден за извличането и получаването на най-висококачествени  фармацевтични проби , с най-ниските лимити за откриване.

Инструменти като Installation Qualification (IQ) и Operational Qualification (OQ) са интегрирани, което позволява конфигурирането на софтуера таке  се да поддържа 21 CFR part 11 стандарт.

CubiX³ Pharma предлага скорост, надеждност и реподуктивен анализ. Резултатите дават възможност на производителите да запазят качеството на своя продукт , като същевременно оптимизират производствените скорости. Оборудван с X'Celerator PANalytical, CubiX³ Pharma е най-бързият и най-точен дифрактометър достъпен за производствения контрол във фармацевтичната индустрия.

oще..