Epsilon 1 Range

Epsilon 1 Range

Epsilon 1 е напълно интегриран енергиен XRF анализатор, състоящ се от спектрометър, с вграден компютър, сензорен екран и софтуер за анализ. Поддържащ най-новите техники за възбуждане и откриване на елементи. Epsilon 1 е топ изпълнител в ниския клас настолни инструменти.

Epsilon 1 произвежда бързи, икономични, прецизни и точни данни с минимална зависимост оператор и подготовка на пробите. Съответно текущите му разходи са много по-ниска в сравнение с аналитични техники като AAS, ICP и мокро-химични методи, които са скъпи и също така да изискват специален квалифициран персонал.

Epsilon 1 е създаден за характеризирането и анализа на всеки тип проба в много индустриални сегменти като цимент, козметика, екология, храна, криминалистика, метали и покрития, минното дело и минерали, нано материали, нефто химикали, фармацевтични продукти и полимери.

В допълнение възможностите му извън конкретните аналитични нужди дават и опция за предварително калибрирани във фабриката Epsilon 1  спектрометри.  Могат да бъдат калибрирани и индустриални версии, пригодени за анализа и на:

• Сяра в горивата в съответствие с ASTM D4294 и ISO 20847

• Добавки в смазочните масла в съответствие с ASTM D6481

• Catalyst остатъци във фармацевтиката

• Мляко на прах

• В минното производство

• изследвания и образование

oще..