Epsilon 3XLE

Epsilon 3XLE

Epsilon 3XLE е настолен енергийно разпръксващ рентгенов флуоресцентен (EDXRF) спектрометър , който се използва за анализ на елементите от въглерод (С) до америций (АМ) в области от R&D, с цел  контрол . Лесен за работа, надежден и много гъвкав, той е напълно подходящ за широка приложимост в различни индустрии. Инструментът е разработен според от най-новите технологии за възбуждане и откриване на елементи, предоставяйки отлични аналитични способности. Монтираният в Epsilon 3XLE силиконов SDD Ultra детектор позволява лесен и бърз анализ на елементи дори като въглерода, азота и кислорода.

още..