RFusion Modular

RFusion Modular 

Подготвя :

• Стъклени дискове за XRF анализ

RFusion е автоматизирана модулна система , която дозира , миксира и разтопява проби, за да ги подготви за XRF анализ. Той е разделен на две части: пункт за претегляне, което включва TheAnt™ автоматичен дозатор и станция за разтопяване оборудвана с два M4 ™ инструмента . Тази автоматизирана система предоставя на своите клиенти голяма възръщаемост (ROI), предимно чрез увеличаване на производителността , чрез подобряване на аналитичните резултати, както и бързото време на експлоатация .

още..