Zetium

Zetium

Рентгенов флуоресцентен спектрометър ( XRF ) прави елементен анализ на широк спектър от материали , включително твърди вещества , течности и прахове в насипно състояние . Създаден, за да посрещне най-взискателния процес на контрол и R&D заявления , Zetium спектрометъра е лидер на пазара по висококачествен дизайн и иновативни особености за анализ на елементи от Be до Am със съдържание от РРМ нагоре.

Основавайки се на дългогодишен опит и успех чрез обширно аналитично рентгеново портфолио , Zetium представлява революционна стъпка в анализа на материали. Платформата включва SumXcore технология - интеграция на WDXRF , EDXRF и XRD . Тази уникална комбинация от възможности поставя Zetium в свой ​​собствен клас по отношение на аналитична мощ , бързина и гъвкавост в множество среди.

още..