Автоматизиранa станция за екстракция с твърда фаза

Автоматизиранa станция  екстракция с твърда фаза 

Естракцията чрез твърдата фаза (SPE) е широко използвана техника за подготовка на пробите за пречистване в съдебната медицина, здравеопазването и фармацевтичните проби. Автоматизирането на този времеви поглъщащ процес  прави вземането на  надеждни и точни резултати, минимално рисковано, с минимлна възможност за замърсяване и спестяване на човешки грешки. Aurora Биомед Inc осигурява напълно автоматизирано решение, превеждайки пробите от всички етапи на подготовка до получаване на извличане, изсушаване и възстановяване.

Основна характеристика:

  • Пълно решение за облекчаване и намаляване на работното време на лабораторния персонал за тези процеси
  • Ускоряване на работния процес 
  • Вграден съветник елиминира риска от смесване на пробите
  • Поддържа както колонно, така и филтърно пречистване
  • Висока възпроизводителност при обработна на няколко проби паралелно
  • Висока точност, намалява променливостта на печата и увеличава възпроизводимостта
  • HEPA корпус, предпазва чувствителните проби от чужди замърсители 
  • Отопляеми и разклащащи позиции за предподготовка на пробите
  • Налични конфигурация за подпомагане на течни екстракции и екстракции с твърда фаза

още..