VERSA - Опаковачна работна станция

VERSA Опаковачна работна станция

Необходимостта за автоматизация при подготовката на  биологично опасните проби поставя предизвикателства за много роботизирани работни станции често изискващи запечатващи или разпечатващи процеси, които излагат работниците на потенциално опасни вещества или създават риск за замърсяване на проби. VERSA Сар - опаковачна работна станция на Aurora е автоматизирана машина, проектирана да извършва вземане на проби в затворен режим и да автоматизира протоколите за пробовземане. Чрез автоматизиране на подготовката на пробите, лаборатории могат да сведат до минимум човешките грешки, да увеличат времето за размяна на пробите и да предотвратят нараняването при повторяеми движения, често предизвиквани от отварянаето и затварянето на контейнери за проби. VERSA Сар - опаковачна работна станция осигурява автоматизиран механизъм за запечатване на контейнери (включително тръби и флакони) и извършване на прехвърляне на пробата в различни целеви контейнери. Работната станция позволява гъвкавост при изпълнението на много задачи - обработка на течности, серийно разреждане, преформатиране на плаки и репликация на плаки. VERSA Сар - опаковачна работна станция води до подобрения количествения поток работа заличващ постоянно лабораториите.

Основна характеристика:

  • Премахва необходимостта от ръчно запечатване/ разпечатване 
  • Задържа потенциално опасни или летливи проби в оригиналния им контейнер
  • Позволява автоматизация на протоколи , изискващи затворени съдове
  • Поддържа различни видове тръби за максимална гъвкавост
  • Опростява работния процес и намалява времето за обработка чрез премахване на необходимостта за отваряне на килийките
  • Ултразвукова станция за измиване на основата, елиминираща пренос между проби
  • Висока точност намаляваща променливостта и увеличава възпроизводимостта
  • Високо пропускателен разтвор за обработка на множество проби паралелно

още..