VERSA - Подготовка за автоматизиран добив киселина - PCR система

VERSA Подготовка за автоматизиран добив киселина - PCR система

Aurora предлага гъвкави решения за автоматизирани ДНК и РНК извличане, от компактния Versa 10 до гъвкавия VERSA GENE. VERSA предлага цялостни решения за ДНК пречистване, РНК пречистване, както и при всички общи протоколи за работа с течни материали като нормализация, обединяване, и др. VERSA 10 и VERSA GENE идват в следните конфигурации за екстракция на нуклеинови киселини:

 • Автоматизиран добив нуклеинова киселина
 • Автоматизирана PCR система 

Решения за автоматизирано пречистване на ДНК, автоматизирано пречистване на РНК, и автоматизирана PCR система са все по- често срещано явление в модерните лаборатории, тъй като тези работни станции осигуряват високи нива на точност, прецизност и производителност. Лабораториите са изправени пред нарастващите изисквания спрямо своите ресурси и нарастващата нужда от по-голямо пробовземане при един опит. Големия обем на пробовземане ангажира персонала за продължителни периоди от време, което води до противоречиви резултати , поради ръчната техника на работа от страна на работниците. В допълнение, техници често са изложени на вредни реагенти по време на пречистване на нуклеинова киселина, което увеличава шансовете за нараняване или инфекции. С такива недостатъци спрямо ръчните методи за екстракция на нуклеинова киселина, все по-голям брой лаборатории преминават от ръчно към автоматизирано решение за добив.

Основна характеристика:

 • Пълно решение за облекчаване и намаляване на работното време на лабораторния персонал за тези процеси
 • Ускоряване на работния процес 
 • Отворена система позволява добавяне на допълнителни реагенти
 • Висока точност, намалява променливостта на пробата и увеличава възпроизводимостта
 • Намалява разходите , свързани с реагент-отпадъците
 • Ефикасни магнитни разделяния, максимално пробовъзстановяване 
 • HEPA корпус, предпазва чувствителните проби от чужди замърсители 
 • Намалява контакта на лабораторния персонал с пробите, намалява шанса за ятрогенна инфекция
 • Гъвкавост при изпълнение и на други свързани с тези проецеси дейности като нормализация, преформатиране и т.н.

още..