VERSA 110 Liquid - работна станция за течна екстракция

 VERSA 110 Liquid - работна станция за течна екстракция

Екстракцията на течности (LLE) се използват за извличане на анализираните вещества в голямо разнообразие от сектори, включително опазването на околната среда, здравеопазването, съдебната медицина и академичните среди. Анализираните вещества се извличат с помощта на органични разтворители, които често са летливи и представляват реална опасност за техниците. Automated LLE намалява до минимум излагането на вредни химикали, докато спестява време и скъпи реагенти.

Основна характеристика:

  • Пълно решение за облекчаване и намаляване на работното време на лабораторния персонал за тези процеси
  • Ускоряване на работния процес 
  • Поддържа както колонно, така и филтърно пречистване
  • Високо ефективно завихряне при фаза на смесване
  • Наблюдение на нивото на течността и определяне на границата на фазата
  • Висока възпроизводителност при обработна на няколко проби паралелно
  • Висока точност, намалява променливостта на печата и увеличава възпроизводимостта
  • Отопляеми и разклащащи позиции за предподготовка на пробите
  • Налични конфигурация за подпомагане на течни екстракции и екстракции с твърда фаза

още..