Доставка на автоматизирано специализирано оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология

През Март 2019 г. Лабексперт ООД направи дставка на автоматизирано специализирано оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология, от което сме горди – 20 години изпълняване на доставки и консултации за нашите клиенти.


«