Продукти

 • LeNeo Fusion

  LeNeo Fusion е автоматичен и има една позиция за разтопяване. Готов е за мигновено използване, тъй като той е малък, компактен и лесен за инсталиране..

 • M4 Fusion

  Инструментът за термоядрен синтез M4 Fusion е напълно автоматичен и има възможност за обработване на три проби едновременно. Този инструмент подготвя до 12 стъклени дискове или до 24 боратни разтвори на час..

 • Eagon 2

  The Eagon 2 е напълно автоматизиран . Той има две независими позиции за работа, които могат да работят както синхронно, така и асинхронно с цел увеличаване производителността..

 • TheOx Advanced Fusion

  TheOx® Advanced Fusion е с висока производителност . Той има шест позиции на топене, с опция да подготвя от 24 до 30 сливания/ съединения на час..

 • RFusion Modular

  RFusion е автоматизирана модулна система , която дозира , миксира и разтопява проби, за да ги подготви за XRF анализ. Той е разделен на две части..

 • MiniMill 2

  С компактния MiniMill 2, пробите може да се смилат на ниска цена с висока степен на възпроизводимост...

 • Manual Laboratory Press

  Ръчно задвижваната маслено-хидравлична лабораторна преса прави належащите палети от различни материали ефикасни и възпроизводими..

 • Super Sharp Tube (тръба)

  Super Sharp тръбата (SST) е металокерамична тръба с висока мощност , проектирана и оптимизирана според най-високия клас XRF спектрометри от серията на..

 • SST-mAX Tube (тръба)

  SST-MAX рентгеновите тръби са стандартни за всички AxiosmAX и Аxios FAST вълново разпрърсквателни XRF спектрометри , както и за 2830 ZT Wafer Analyzer..

 • SST-mAX50 Tube (тръба)

  SST-mAX50 рентгеновите тръби са стандартни за AxiosmAX - напреднали и по избор за всички AxiosmAX, Аксиос и 2830 ZT Wafer Analyzer..