Продукти

 • Dry Gas Meter

  Предлага се в два измервателни варианта: G1.6 (Qmin 0.016 m3/ч - Qmax 2.5 м3/ч) и G4 (Qmin 0.04 м3/ч - Qmax 6 m3/ч)..

 • Mетеорологична Станция

  Тази метеорологична станция ви позволява да набавите данни за следните параметри: посока и скорост на вятъра, атмосферно налягане, температура, влажност , валежи, слънчева радиация (с сензор по избор)..

 • SWAM 5A Монитор

 • SWAM 5A Dual Channel Монитор

  SWAM 5A Dual Channel мониторът автоматична измервателна система за вземане на проби и измерване масата на суспендирани прахови частици в атмосферата, работи с две независими линии за вземане на пробите..

 • Многоканална OPC система

  Многоканалнатa OPC система може да работи както самостоятелно, използвайки вграден процесор и памет, така и в комбинация със Swam 5A Мониторът за събиране на данни и последващата им обработка..

 • AGC 600 - Лабораторен газ хроматограф

  AGC 600 е анализатор използван предимно в лаборатории..

 • NovaCHROM газ хроматограф

  NovaCHROM газ хроматографът е специално разработен за анализ на газове в голям спектър от приложения..

 • MaMos газ анализатор - модулна станция

  Анализаторите от поредицата maMos са висококачествени стационарни монитори за непрекъснатото измерване на един или повече газови компоненти (до 4)..

 • Спектрометър - нисък разход на енергия

  Този спектрометър е газ анализатор, специализиран в измерването на нисък разход на енергия..

 • Онлайн спектрометър

  Този инструмент е квадрополюсен мас-спектрометър за анализ на газ в реално време..

1|2|3|4|...|7