Продукти

 • X'Pert PRO MRD и X'Pert PRO MRD (XL)

  Гъвкава дифрактометрична система, която намира приложение както в нанотехнологиите и откриването на нови материали, така и в контрола при производството на полупроводникови материали...

 • PANalytical’s (diffraction) XRD Software пакет

  Нашите XRD софтуерни пакети са предназначени за извличане на всякаква информация от вашия анализиран материал. Ние предлагаме..

 • XRD Tubes (тръби)

  РANalytical предлага пълна гама от мощни рентгенови тръби за дифракция на рентгенови лъчи в различни приложения. Уникалната Empyrean Tube (тръба) е..

 • X'Pert3 Powder

  Следващото поколение рентабилна , многофункционална рентгенова дифракционна платформа..

 • CubiX³ Cement

  Навсякъде по света , рентгеновият дифрактометър на PANalytical CubiX³ Cement (XRD) е предпочитан избор за бързи , точни анализи на шлакер и фазата цименто-концетриране . Разработването на нови , ниски на CO2 емисиите цименти е довело до увеличаване от необходимостта за по-надежден, независим от оператори минерален анализ..

 • CubiX³ Minerals

  Рентгеновият дифрактометър CubiX³ Minerals (XRD) е основният инструмент за бързо количествено определяне на минерали в скали, руди и технологични продукти, свързани с минното дело . Предоставяне на бърза възвръщаемост на инвестициите , високоскоростният XRD може да се използва , за по-изгодното откриване и развиване на минерални залежи по- изгодно...

 • Empyrean

  Новия Empyean от PANalytical е новаторски, с прилагане на най-модерните технологии във всеки един аспект. С прилагането на върховите технологий се реализира идеята за перфектна XRD платформа в практиката..

 • CubiX³

  Дифрактометри за контрол на промишлени процеси като производството на цимент, топене на алуминиеви сплави и други химични процеси, когато се изисква строг контрол на качеството и бързодействие на дифрактометричната система...

 • Hydra Dual Channel

  Hydra позволява пробовземане през единичен клапан. В това приложение пробата може да бъде събрана в 2 отделни филтъра, което я прави по-достъпна за различни видове анализ..

 • Въздушен/ газ анализатор

  Пробата преминава през пещта при фиксирана температура от 800 ° С в корпуса, в клетка съдържаща катализатор на горене на входа и кислородна циркониева клетка на изхода..

 
1|2|3|...|7