• Отрасли

 • Продукти

 • Услуги

 • Labland

 • Партньори

 • За нас

Партньори

За нас

 • Да сме в помощ на Химици, Биолози, Физици и Медици.
 • Да повишаме точността на изледванията.
 • Да намаляваме разходите на фирми и лаборатории, свързани с материали, консумативи и човешки труд.

Ние доставяме оборудване в подходящи конфигурации съгласно изискванията и нуждите на клиентите, осигуряваме навременната му техническа профилактика и ремонт, както и обучение и приложни консултации за персонала. Ние сме коректни партньори в дългосрочен план на нашите клиенти в областта на индустриалното и аналитичното оборудване.

Клиенти

 • ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 • МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 • БАН
 • ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 • МОСВ
 • МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
 • ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД, ГР. ДЕВНЯ
 • СОЛВЕЙ СОДИ АД, ГР. ДЕВНЯ
 • ТИТАН - ЗЛАТНА ПАНЕГА
 • ХТИ
 • ЕКОРЕК БЪЛГАРИЯ
 • ХОЛЦИМ СЪРБИЯ
 • ЕСАБ ЕЛЕКТРОДИ АД
 • ИНКОТЕКС / СЕМИТЕХ ООД