Laborator ecologic de testări „LABLAND“

Servicii:

Măsurarea acreditată a emisiilor de substanțe nocive, degajate în aerul atmosferic din surse nemiscibile.

- Măsurarea fluxurilor de gaze și determinarea următoarelor caracteristici: – viteză, presiune, temperatură, umiditate și debit;

- Recoltarea de probe și testarea emisiilor pentru determinarea următoarelor parametri: concentrația de masă a pulberilor, a dioxidului de sulf, a oxizilor de azot (oxidul de azot, dioxidul de azot), a oxidului de carbon, dioxidului de carbon, hidrocarburilor comuni, a carbonului organic general și a oxigenului;

Măsurarea acreditată a zgomotului emis în mediul înconjurător din surse industriale și determinarea următoarelor parametri:

-Nivelul echivalent al szomotului;

-Nivelul puterii sonore totale;

-Nivelul mediu al zgomotului pe conturul de măsurare;

-Nivelul zgomotului în locul impactului.

Măsurători tehnologice, având ca scop:

- aprecierea funcționării diferitelor dispozitive emitente și purificante;

- aprecierea calitativă și cantitativă a emisiilor de gaze reziduale în cadrul unor proiecte pentru instalații noi sau pentru reconstruirea și optimizarea unor instalații existente;

- optimizarea unor procese de combustie;

- control asupra funcționării sistemelor automatizate utilizate în efectuarea unui monitoring permanent sau periodic.

Acreditare:

Laboratorul ecologic de testări „LABLAND“ face parte din societatea „Labexpert“ OOD și este acreditat conform cerințelor standardului BDS EN ISO/IEC 17025:2006.

 

 

 

Echipamente:

DADO LAB SRL ITALIA

Dispozitiv pentru prelevarea izocinetică a unor volume de aer "dadolab ST5",– http://www.dadolab.com

LAND INSTRUMENTS INTERNATIONAL –MAREA BRITANIE

Analizator de gaze"Lancom 4"– https://www.ametek-land.com/products/portablegasanalysers/lancom4

TECORA SRL ITALIA

Calibrator de referință pentru măsurătoare de fluxuri, presiune absolută, presiune diferențială, temperatură, FLOWCAL AIR http://www.tecora.com/en/environmet--hygiene-and-health/1095-flowcal-air.html

EXTECH INSTRUMENTS TAIWAN

Măsurător integrator de zgomot EXTECH 407780 - http://www.extech.com/display/?id=14228

Calibrator sonor  EXTECH 407766 – http://www.extech.com/407766/

Termohigrometru digital și măsurător al vitezei aerului EXTECH 45158 – http://www.extech.com/display/?id=14272

Aparat combinat /Barometru + termohigrometru – http://www.extech.com/display/?id=14721

KERN GERMANIA

Cântar cu acțiune automată АВТ 100 - 5NM - https://www.kern-sohn.com

Bază normativă:

REGULAMENTUL Nr.6 din 1999 privind ordinea și modul de măsurare a emisiilor de substanțe nocive, degajate în aerul atmosferic din surse nemiscibile (actualizat în Gazetă de stat (Monitorul oficial) al Republicii Bulgaria, nr. 31 din anul 1999 г.; modificat, nr. 52 din anul 2000, nr. 93 din anul 2003; modificat, nr. 34 din data de 29.04.2011).

REGULAMENTUL Nr. 1 din data de 27.06.2005  privind normele emisiilor admisibile de substanțe nocive (poluanți), degajate ăn aerul atmosferic din obiecte și activități dotate cu surse de emisie nemiscibile.

REGULAMENTUL Nr. 16 din data de 12.08.1999 privind limitarea emisiilor substanțelor organice volatile  în timpul depozitării și transportării acestora.

REGULAMENTUL Nr. 54 din data de 13.12.2010 privind sistemul național de monitoring asupra zgomotului emis în mediul înconjurător  și privind exigențele pentru desfășurarea unui monitoring și furnizarea de informații provenite din sursele industriale de zgomot.

REGULAMENTUL Nr. 6 din data de 26.06.2006 privind indicatorii zgomotului în mediul înconjurător, furnizând date despre gradul disconfortului în diferitele perioade ale zilei, valorile limită ale indicatorilor de zgomot în mediul înconjurător, metodologia de apreciere a valorilor indicatorilor de zgomot și efectele dăunătoare ale zgomotului  asupra sănătății populației (actualizat prin Gazetă de stat al Republicii Bulgaria, nr. 58 din data de 18.07.2006).

 

 

Contacte

Șeful Laboratorului ecologic de testări LABLAND de pe lângă societatea  „Labexpert” OOD

ing. Borislav Zdravkov

Tel.mob.:  +359 885 125 340

Email: borislav.zdravkov@labland.bg

1839 Sofia, b-dul „Botevgradsko șose” nr.268, Tel./Fax: +359 2 875 0221, E-mail: sales@labexpert.bg Web site: www.labexpert.bg