Нашата мисия

 

  •  Да сме в помощ на Химици, Биолози, Физици и Медици.

  •  Да повишаме точността на изледванията.
  •  Да намаляваме разходите на фирми и лаборатории, свързани с материали, консумативи и човешки труд.

 

Ние доставяме оборудване в подходящи конфигурации съгласно изискванията и нуждите на клиентите, осигуряваме навременната му техническа профилактика и ремонт, както и обучение и приложни консултации за персонала. Ние сме  коректни партньори в дългосрочен план на нашите клиенти в областта на индустриалното и аналитичното оборудване.