Представителство


ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО


ЛАБЕКСПЕРТ ООД  е оторизиран представител за директни продажби и сервиз на територията на  България в областта на промишлено и лабораторно оборудване, както следва:

 

Milestone srl (Италия)

 • лабораторни микровълнови системи за киселинно разлагане на проби;
 • лабораторни микровълнови системи за екстракция на проби;
 • лабораторни микровълнови системи за органичен синтез;
 • живачни анализатори за директно измерване;
 • микровълнови муфелни пещи.

 

ENVEA (Франция)

 • газ анализатори за тоскични газове;
 • газ анализатори за кислород;
 • газ анализатори за предотвратяване на газови експлозии;
 • газ анализатори за околната среда.

 

PANalytical B.V. (Холандия)

 • рентгенови спектрометри;
 • рентгенови дифрактометри.

 

Land Combustion (Великобритания)

 • портативни газ анализатори (до 9 газа за емисии);
 • безконтакни уреди за измерване на температура (инфрачервени термометри);
 • анализатори на кислород;
 • анализатори на въглероден оксид в емисии;
 • системи за детектиране на пожар в мелници;
 • измерватели на точката на оросяване за киселини пари.

 
BENEQ (Финландия) 

 • развитие и внедряване на системи за покритие на метал, стъкло и керамика на базата на нанотехнологии.

 

Riken Keiki (Япония) 

 • персонални газ анализатори;
 • газ анализатори за тоскични газове;
 • газ анализатори за кислород;
 • газ анализатори за предотвратяване на газови експлозии;
 • газ анализатори за околната среда.

 

Aurora Instruments (Канада)

 • спектрометри за атомна абсорбция;
 • спектрофотометри;
 • дистилатори за вода.

 

Breitlannder (Германия) 

 • стандарти за OES, XRF, ICP и AAS спектрометри.

Additel (USA) 

 • цифрови измерватели на налягане;
 • калибратори за налягане, температура, напрежение и ток;
 • хидравлични помпи за понадаване на течности и гозове с регулируема налягане за изпитване и калибриране на цифрови и аналоги измерватели на налягане.

 

Thies Clima (Германия

 • контролери и сензори за температура и влажност;
 • слънчева радиация;
 • метеорологични станций.