Сервиз и обслужване


ЛАБЕКСПЕРТ ООД е сервизен център на гореспоменатите фирми за инсталация, гаранционен и следгаранционен сервиз на доставеното оборудване. 

Нашите сервизни инженери са на разположение на клиентите ни 7 дни в седмицата.

За следгаранционното обслужване има следните варианти:

  • сервизен договор за профилактика;
  • сервизен договор за ремонт;
  • сервизен договор за профилактика и ремонт;
  • сервиз без договор;