Пазарна ниша


НАШАТА ПАЗАРНА НИША

 • хранителна промишленост;
 • химическа промишленост;
 • фармацевтична  промишленост;
 • изследователски институти;
 • околна среда;
 • металургична промишленост;
 • керамична промишленост;
 • циментова промишленост;
 • минна и обогатителна промишленост;
 • клинични лаборатории;
 • неорганични материали;
 • петролни продукти;
 • полимери;
 • текстил;
 • козметика;
 • съдебна медицина;
 • транспорт;
 • спорт;
 • бедствие и аварии;