Aurora Instruments

Aurora Biomed

Aurora "Биомед" е световен лидер в проектирането и разработването на решения за автоматизация за изследователски лаборатории, за следене на околната среда, за откриване на лекарства, както и за химически изследвания.

За повече информация:

www.aurorabiomed.com