LSI LASTEM

LSI LASTEM Милано (Италия) разработва, произвежда и предлага на пазара пълна гама от системи за екологични измервания както за преносим, ​​така и за фиксиран мониторинг, вътрешен и външен.
Продуктовата гама включва сензори, регистратори на данни и софтуер.
Приложения:
A 1 - Термична среда
A 2 - Качество на въздуха на закрито
A 3 - Системи за наблюдение на микро-климат (IEQ)
A 4 - Метеорологични станции
A 5 - Системи за наблюдение на дъжд и системи за ранно предупреждение
A 6 - Регистратори на данни
A 7 - Метеорологични сензори
А 8 - Сензори за вода
A 9 - Сензори за вятър
А10 - Системи за мониторинг на околната среда на слънчеви инсталации
А11 - Оборудване за мониторинг на компост и биофилтър

Виж още