OKOS

OKOS

Едни от най-добрите производители на сканираща акустична микроскопия.

 

За повече информация : http://www.okos.com