Riken Keiki

Riken Keiki 

RIKEN Keiki Ко ООД е компания, специализирани в производството 
на детектор за газ и аларми. Компанията е основана през май 1939. 
RIKEN Keiki е регистрирал бизнес със седалище в Токио, Япония.
Компанията главно предлага стационарни и преносими детектори на запалими газове,
детектори за токсични газове и кислород, както и портативни монитори за няколко газа.

Riken Keiki предлага над 100 различни модела продукта за откриване на газове и измервания в околната среда.

Чрез постоянна научно-изследователска дейност, се усъвършенстват установените във времето технологии, водещи до повишаване на качеството и техническите възможности на предлаганите уреди. Инструментите на  Riken Keiki са проектирани и произведени по такъв начин, че да отговарят на различните индустриални изисквания и приложения. Клиентите разчитат на тях за бързото и точно откриване и предотвратяване на бедствия и аварии.

Разработването на нови продукти включва непрекъснато подобряване и усъвършенстване на съществуващите продукти, както и подържане на непрекъсната връзка и активно сътрудничество с клиентите.

 

Детектори за токсични газове

Газови детектори за предотвратяване на произшествия вследствие на недостиг на кислород

Сигнализиране на опасност в райони като пречиствателни станции, заводи за преработване на отпадъци, както и отходни комини. Предотвратяване на инциденти, вследствие на изтичане на газове в тунели при подземни работи, както и при строителни и монтажни работи в затворени помещения. Безопасност при работа в производствени предприятия за производство на хартия, петролни рафинерии и стоманодобивни предприятия.

Газови детектори за предотвратяване на газови експлозии.

Предотвратяване на експлозии, в резултат на пречистване на газове в петролни рафинерии, нефтохимически и химически съоръжения. Предотвратяване на експлозии на втечнен природен газ и горими газове под налягане, съхранявани в танкери и газови станции. 
Предотвратяване на експлозии в сушилни пещи, използвани в печатарската промишленост.

Инструменти за мониторинг на околната среда.

За следене и контролиране на околната среда в заводи за производство на полупроводникови прибори и предотвратяване отделянето на диоксини. 
Измерване на отходни газове от двигатели с вътрешно горене.

Измерване на формалдехид и ниво на отделяни изпарения и дим. Мониторинг на токсичните газове отделяни в околната среда (SO2, NOX, CO, и др.).

Други прибори.

Измерване на соленост в пресно забъркани бетонни смеси и др. 
Повърхностен анализ на електроника и др.

За повече информаця: http://www.rikenkeiki.co.jp/english