Selon Group

Selon Scientific Instrument (Shanghai) Co.,Ltd е високо технологична компания, която се ангажира с проектиране, производство и продажба на висококачествени аналитични и медицински инструменти. Нашите продукти, включително спектрофотометър, везни, пипети, центрофуги, инкубатори, ултразвукови вани и друга лабораторна апаратура, са били използвани широко в различни направления като биотехнологични изследвания, фармакология, контрол на качеството в хранителната промишленост, опазване наоколна среда, образование и т.н. ,