Beneq

Beneq

Голяма технология за малки частици

Beneq е компания, внедряваща нанотехнология със собствено ноу хау, предлагаща промишлени съоръжения и технология за функционално покриване

-Разработките на Beneq включват  приложения и съоръжения, базирани на горещо аерозолно наслояване (nHALO®), както и технологии за отлагане на атомни слоеве (ALD)

- Предпазени и защитени ноу-хау, уникални процеси, технологи и съоражения

-Beneq също така предлага и индустриални услуги в областта на иновациите и технологиите в областта на своите компетенции.

-Основана през 2005 година

-Главен офис и лаборатории във Вантаа, Финландия

www.beneq.com