PANalytical

PANalytical

PANanalytical е световен лидер в производството на рентгенови аналитични  системи - с най-голямата  инсталирана база в света, широка гама от продукти и ненадмината мрежа по продажби и сервиз в целия свят.

PANalytical, основан от PHILIPS преди половин век като PHILIPS Analytical, има натрупан многогодишен опит не само в производството на високотехнологична аналитична апаратура, но и в приложната част, независимо дали се отнася за технологичен контрол на продукцията в циментовата, стоманодобивната, минно-обогатителната, петролната промишленост и т.н., като предлага на клиента софтуерни аналитични решения в зависимост от изискванията му. По този начин аналитичното оборудване идва готово за специфичните анализи.

 За повече информация посете сайта: www.panalytical.com